ภาพกิจกรรม
ถวายพระพุทธรูป วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564
( จำนวน 5 รูป / ดู 442 ครั้ง )
รวมภาพกิจกรรมอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่น ๔๕ (๗-๓๐ ธ.ค.๕๙
( จำนวน 111 รูป / ดู 8910 ครั้ง )
กิจกรรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔ ที่วัดป่าหาดนางแก้ว เริ่มงานวันที่ ๗ ธ.ค.ถึง ๓๐ ธ.ค. ๕๘
( จำนวน 24 รูป / ดู 3720 ครั้ง )
รวมภาพถวายผ้ากฐินปี ๒๕๕๘
( จำนวน 79 รูป / ดู 7327 ครั้ง )
รวมภาพกิจจกรรมมอบทุนการศึกษา ปี ๒๕๕๘
( จำนวน 34 รูป / ดู 3998 ครั้ง )
รวมภาพกิจจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
( จำนวน 37 รูป / ดู 4175 ครั้ง )
รวมภาพกิจกรรมการอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓ ภาคปฏิบัติหนึ่งเดือน ณ วัดป่าหาดนางแก้ว ฯ ๗ - ๓๐ ธค.๕
( จำนวน 60 รูป / ดู 6703 ครั้ง )
รวมภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนกบินทร์วิทยา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
( จำนวน 56 รูป / ดู 8181 ครั้ง )
อบรมจริยธรรมพุทธบุตรค่ายคุณธรรม
( จำนวน 80 รูป / ดู 9660 ครั้ง )
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร น้ำปานะ
( จำนวน 15 รูป / ดู 3106 ครั้ง )